Pregătirea opiniilor fiscale cu privire la probleme fiscale specifice legate de activitatea clientului, la cererea clientului și, în anumite cazuri, la inițiativa AMV Audit, Accounting & Tax Services, ori de câte ori AMV Audit, Accounting & Tax Services consideră că interesele clientului sunt astfel mai bine protejate;

Reprezentare și asistență în relația cu autoritățile competente;

Întocmirea oricăror contracte, instrumente fiscale, sub rezerva atestării identității părților, data;

Consultanță cu privire la impozitarea expatriaților aplicabilă străinilor detașați în România și conducerii superioare;

Informare periodică a modificărilor si completărilor cadrului normativ aplicabil activității de afaceri desfășurate de client;

Consultanta in stabilirea sumelor care contabilizeaza taxele, impozitele si contributiile pe care compania trebuie sa le plateasca la bugetul de stat consolidat, precum si la bugetele locale, in conformitate cu prevederile legislatiei romane;

Orice alte astfel de servicii legate direct sau incidental de activitatea clientului.