Analiza cadrului legal aplicabil la nivel national si comunitar si redactare de opinii legale si puncte de vedere cu privire la aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:

• impozitarea societatilor comerciale;

• taxa pe valoarea adaugata;

• accizele;

• impozitul pe venitul nerezidentilor;

• impozitarea persoanelor fizice;

• impozite locale.

Consultanta fiscala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea dispozitiilor Conventiilor de Evitare a Dublei impuneri;

Redactarea de rapoarte de due-diligence in legatura cu implicatiile fiscale in cadrul procedurilor de privatizare sau in cadrul procedurilor de preluare de active;

Asistenta fiscala specializata in timpul controalelor efectuate de autoritatile fiscale, precum si reprezentarea in relatia cu autoritatile fiscale;

Acordarea de consultanta juridica de specialitate, prin redactarea de actiunilor in fata instantelor de judecata in vederea apararilor intereselor legitime ale clientilor, redactarea contestatiilor impotriva actelor administrativ

fiscale emise de catre autoritatile fiscale, precum si formularea tuturor cailor de atac impotriva solutiilor pronuntate de instantele de judecata;

Asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata, in litigiile privind anularea actelor administrative fiscale emise in sarcina clientilor.