Intocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă;

Inregistrarea operaţiunilor contabile în registrele contabile obligatorii;

Servicii de întocmire a evidenţei contabile şi fiscale;

Inregistrarea în evidenţa contabilă şi fiscală a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului în conformitate cu legea aplicabilă;

Intocmirea Balanţei de verificare (lunar);

Intocmirea şi depunerea declaraţiilor la Bugetul de Stat şi la Bugetul Asigurărilor de Stat privind impozitele, taxele şi contribuţiile datorate;

Intocmirea şi depunerea Raportărilor contabile semestriale;

Intocmirea şi depunerea Bilanţului contabil annual Intocmirea şi depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit;