Audit statutar

Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum

Citeste mai mult

Audit intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Citeste mai mult

Consultanta financiara

ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITATII SOCIETATII SI EVALUAREA RENTABILITATII PROIECTELOR DE INVESTITII
• Analiza financiara pe baza de indicatori; Identificarea procedurilor raționale de distribuție a costurilor;

Citeste mai mult

Consultanta fiscala

Pregătirea opiniilor fiscale cu privire la probleme fiscale specifice legate de activitatea clientului, la cererea clientului și, în anumite cazuri, la inițiativa AMV Audit, Accounting & Tax Services, ori de câte ori AMV Audit, Accounting & Tax Services consideră că interesele clientului sunt astfel mai

Citeste mai mult

Servicii in domeniul contabilitatii

Intocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă;
Inregistrarea operaţiunilor contabile în registrele contabile obligatorii;
Servicii de întocmire a evidenţei contabile şi fiscale;

Citeste mai mult

Servicii in domeniul resurselor umane

Intocmirea contractelor de muncă;
Completarea Registrului Salariaţilor;
Intocmirea şi înregistrarea statelor de salarii la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

Citeste mai mult

Preturi de transfer

Asistență în pregătirea și implementarea de politici de prețuri de transfer;
Asistență / întocmirea dosarului prețurilor de transfer;
Asistență în pregătirea și depunerea de Acorduri de Preț în Avans;

Citeste mai mult

Drept fiscal / Drept procesual fiscal

Analiza cadrului legal aplicabil la nivel national si comunitar si redactare de opinii legale si puncte de vedere cu privire la aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:
Impozitarea societatilor comerciale;
Taxa pe valoarea adaugata;
Accizele;

Citeste mai mult