Intocmirea contractelor de muncă;

Completarea Registrului Salariaţilor;

Intocmirea şi înregistrarea statelor de salarii la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

Intocmirea şi depunerea Declaraţiilor privind impozitele şi contribuţiile aferente retribuţiilor lunare ale salariaţilor cerute la termenele stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

Intocmirea statelor de salarii separate pentru persoanele aflate în concediu medical, pe baza Certificatelor Medicale;

Oferirea de consultanță cu privire la redactarea fișelor postului de angajat.