Ordonanta de Urgenta nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele masuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (MO 454/2018)

Ordonanta prelungeste cu 3 luni de zile termenul de implementare a noilor case de marcat cu jurnal electronic (AMEF). Astfel, ordonanta prevede amanarea cu trei luni a aplicarii sanctiunii prevazute de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, se aplica in cazul contribuabililor mari sau mijlocii incepand cu 1 septembrie 2018 (termenul anterior: 1 iunie 2018), iar in cazul contribuabililor mici incepand cu 1 noiembrie 2018 (termenul anterior: 1 august 2018).

Proiect de lege pentru modificarea Legii contabilitatii si Legii societatilor comerciale

Conform unui proiect de lege care deja a trecut de votul Parlamentului, societatile vor putea sa acorde trimestrial dividende asociatilor sau actionarilor. In acest sens, va aparea obligatia intocmirii unor situatii financiare interimare. Aceste situatii financiare trimestriale vor fi supuse auditului statutar, daca entitatea are obligatia auditarii statutare a situatiilor financiare anuale sau daca opteaza pentru auditarea acestora.

Hotararea Curtii Europene de Justitie in cauzele conexe C‑660/16 Finanzamt Dachau impotriva Achim Kollross si C‐661/16 Finanzamt Goppingen impotriva Erich Wirtl

Cazul analizat de Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se refera la doua persoane impozabile (persoane fizice) care au achitat avansuri unor furnizori pentru achizitia unor bunuri si si-au dedus TVA aferenta. Furnizorii au intrat ulterior in insolventa, vanzarea bunurilor nu a mai avut loc, iar avansurile platite de cele doua persoane nu au mai putut fi recuperate. Autoritatile fiscale germane au respins dreptul de deducere a TVA aferent avansurilor achitate.

Curtea Europeana de Justitie a hotarat ca dreptul de deducere a TVA aferente platii unui avans pentru o achizitie care nu mai are loc nu poate fi refuzat beneficiarului, daca acesta a achitat avansul cu buna credinta, adica cunostea toate datele referitoare la acea achizitie viitoare, care parea certa si daca nu mai poate recupera contravaloarea achizitiei de la furnizor. Decizia statuata de CEJ este importanta in sublinierea faptului ca se pastreaza dreptul de deducere a TVA pentru un avans achitat, chiar daca nu mai are loc achizitia bunurilor, daca beneficiarul nu mai poate recupera taxa de la furnizor si nu stia sau nu ar fi trebuit sa stie ca achizitia respectiva nu era certa.

Hotararea Curtii Europene de Justitie in cauza C‐81/17 Zabrus Siret SRL

Cazul analizat de Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se refera la societatea Zabrus Siret SRL din Romania. Aceasta a facut obiectul unei inspectii fiscale in materie de TVA, inspectie finalizata cu raport de inspectie fiscala.

Ulterior finalizarii inspectiei, societatea a efectuat corectii asupra unor tranzactii si a unui decont de TVA din perioada care a facut deja obiectul inspectiei fiscale. Mai exact, societatea a identificat documente justificative care sa ii permita deducerea TVA aferente unor tranzactii din perioada supusa deja inspectiei fiscale, a efectuat corectiile necesare si a solicitat rambursarea de TVA. Autoritatea fiscala a respins dreptul de deducere a TVA aferente corectiilor respective argumentand ca sunt aferente unei perioade deja supuse inspectiei fiscale, fiind aplicabil principiul unicitatii inspectiei fiscale.

Curtea a hotarat ca, atat timp cat dreptul de deducere a TVA se exercita in interiorul termenului de prescriptie, acesta nu poate fi respins pe simplul motiv ca TVA de dedus se refera la o perioada care a facut deja obiectul unei inspectii fiscale.

Curtea a argumentat de asemenea ca principiul romanesc al unicitatii inspectiei fiscale nu poate fi invocat pentru refuzul dreptului de deducere a TVA, intrucat un astfel de principiu actioneaza doar pentru eficacitatea inspectiilor fiscale si a functionarii administratiei nationale. Decizia Curtii este importanta si subliniaza ca dreptul de deducere a TVA se poate exercita si ulterior verificarii unei perioade fiscale, cu respectarea termenului de prescriptie de 5 ani, cu conditia sa nu existe o frauda.

Hotararea Curtii Europene de Justitie in cauza C–533/16 Volkswagen

Cazul analizat de Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se refera la societatea germana Volkswagen AG care a achizitionat in perioada 2004-2010 mai multe bunuri de la furnizori din Slovacia. Operatiunile au fost in mod eronat considerate scutite de TVA, fapt constatat abia in anul 2010. Pentru corectia operatiunilor, s-au emis facturi de corectie cu TVA slovac, iar Volkswagen AG a achitat acele facturi si a solicitat rambursarea TVA de la autoritatile slovace. Acestea au respins cererea de rambursare considerand ca termenul de prescriptie a expirat, dreptul de rambursare a TVA luand nastere la data livrarii bunurilor, respectiv atunci cand TVA a devenit exigibila.

Curtea a hotarat ca in cazul corectiilor aduse unor operatiuni, cum ar fi schimbarea regimului de impozitare, beneficiarul are drept de deducere a TVA chiar si dupa expirarea termenului de prescriptie, atat timp partile au stabilit cu buna-credinta tratamentul TVA aplicat initial, adica cel eronat. Curtea a apreciat ca, inainte de corectarea facturilor si de achitarea TVA, conditiile de fond si de forma pentru acordarea dreptului de deducere nu erau intrunite, ele fiind indeplinite numai ulterior acestui moment.

Hotararea Curtii Europene de Justitie in cauza C–8/17, Biosafe ‐ Indústria de Reciclagens SA

Cazul analizat de Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se refera la o societate din Portugalia care a aplicat in mod eronat cota redusa de TVA la vanzarile unor bunuri in perioada 2008 – 2010. La un control fiscal efectuat in anul 2011, autoritatile i-au impus societatii TVA suplimentara ca urmare a aplicarii cotei normale de TVA, in locul celei reduse. Societatea a emis facturi de corectie in anul 2012 si a solicitat clientului sau achitarea diferentei de TVA. Clientul a refuzat plata acestora considerand ca termenul de prescriptie a expirat pentru achizitiile din anul 2008 si nu ar avea drept de deducere.

Curtea a hotarat ca in cazul corectiilor aduse unor operatiuni, cum ar fi schimbarea regimului de impozitare sau a cotei de TVA, beneficiarul are drept de deducere a TVA chiar si dupa expirarea termenului de prescriptie, atat timp partile au stabilit cu buna-credinta tratamentul TVA aplicat initial, adica cel eronat. O conditie esentiala a pastrarii dreptului de deducere este ca tratamentul initial aplicat sa nu fi fost fraudulos.

Lege nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe – REPUBLICARE (MO 489/2018)

In luna iunie 2018, a fost republicata in Monitorul Oficial Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *